הפורום נסגר!

במקומו נפתח פורום חדש, טוב יותר בהרבה מובנים. >>>>
אתם מוזמנים להצטרף אליו, בואו!

ההצטרפות לפורום התכנות החדש כרוכה בתשלום חודשי סמלי.

לוג של כל התעבורה באתר דוט נט

שיתוף של ידע פרקטי, ספריות, קוד, ודוקמנטציה ברוחב לב החברים היקרים.

לוג של כל התעבורה באתר דוט נט

הודעהעל ידי softs » 22 יוני 2017, 16:50

קורה שנזקקים ללוג קבוע של כל התעבורה מהאתר לצרכי ניתוח, מסתבר שלקבל את גוף ה RESPONSE ולקשר את זה עם ה REQUEST זה לא פשוט, הפתרון הנ"ל מתבסס על התשובה הזו מסטאק: https://stackoverflow.com/a/1792864.
את הקוד הזה שמים בקובץ Global.asax.cs:
שימו לב ש Application_BeginRequest, Application_AcquireRequestState ו Application_EndRequest יכולים כבר להיות קיימים ומלאים בקוד למטרות אחרות,ואז רק להוסיף את השורות מהקוד שלהלן.
csharp code
//Fires at the beginning of each request
void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
{
//set Filter to this request's response
HttpResponse response = HttpContext.Current.Response;

OutputFilterStream filter = new OutputFilterStream(response.Filter);

response.Filter = filter;

//Save filter in the current Context
HttpContext.Current.Items["filter"] = filter;
//Save the request received time in the current Context
HttpContext.Current.Items["receivedTime"] = DateTime.Now;

//
}

//Fires when request Session state is acquired.
void Application_AcquireRequestState(object sender, EventArgs e)
{
//save SessionId in the current Context (since when in Application_EndRequest the session control is already back to the IIS and the Session info is gone)
if (HttpContext.Current != null && HttpContext.Current.Session != null)
{
HttpContext.Current.Items["SessionID"] = HttpContext.Current.Session.SessionID;
}

}

void Application_EndRequest(object sender, EventArgs e)
{
try
{
HttpApplication app = sender as HttpApplication;

string responseBody = ((OutputFilterStream)HttpContext.Current.Items["filter"]).ReadStream();

HttpContext con = app.Context;

System.Diagnostics.Debug.WriteLine(string.Join("\r\n",
new string[] {
"SessionID",(HttpContext.Current.Items.Contains("SessionID") ? HttpContext.Current.Items["SessionID"].ToString() : "NoID"),
"ResponseTime", DateTime.Now,
"ReceiveTime", HttpContext.Current.Items["receivedTime"].ToString(),
"RequestURL", con.Request.Url.ToString(),
"RequestHeaders", con.Request.Headers.ToString().Replace("&", " "),
"RequestBody", GetRequestBody(),
"ResponseHeaders", con.Response.Headers.ToString().Replace("&", " "),
"ResponseBody", responseBody,
"ResponseStatus", Response.StatusCode.ToString()}));

}
catch (Exception)
{
//Ignore Log Failure
}
}

//This class saves copy of the response sent to the Client son we can read the copy for logging
public class OutputFilterStream : Stream
{
private readonly Stream InnerStream;
private readonly MemoryStream CopyStream;

public OutputFilterStream(Stream inner)
{
this.InnerStream = inner;
this.CopyStream = new MemoryStream();
}

public string ReadStream()
{
lock (this.InnerStream)
{
if (this.CopyStream.Length <= 0L ||
!this.CopyStream.CanRead ||
!this.CopyStream.CanSeek)
{
return String.Empty;
}

long pos = this.CopyStream.Position;
this.CopyStream.Position = 0L;
try
{
return new StreamReader(this.CopyStream).ReadToEnd();
}
finally
{
try
{
this.CopyStream.Position = pos;
}
catch { }
}
}
}


public override bool CanRead
{
get { return this.InnerStream.CanRead; }
}

public override bool CanSeek
{
get { return this.InnerStream.CanSeek; }
}

public override bool CanWrite
{
get { return this.InnerStream.CanWrite; }
}

public override void Flush()
{
this.InnerStream.Flush();
}

public override long Length
{
get { return this.InnerStream.Length; }
}

public override long Position
{
get { return this.InnerStream.Position; }
set { this.CopyStream.Position = this.InnerStream.Position = value; }
}

public override int Read(byte[] buffer, int offset, int count)
{
return this.InnerStream.Read(buffer, offset, count);
}

public override long Seek(long offset, SeekOrigin origin)
{
this.CopyStream.Seek(offset, origin);
return this.InnerStream.Seek(offset, origin);
}

public override void SetLength(long value)
{
this.CopyStream.SetLength(value);
this.InnerStream.SetLength(value);
}

public override void Write(byte[] buffer, int offset, int count)
{
this.CopyStream.Write(buffer, offset, count);
this.InnerStream.Write(buffer, offset, count);
}
}

//This Method returns the Body for the current requst
public static string GetRequestBody()
{
string sReturn = string.Empty;

// Regular request body
using (System.IO.StreamReader sr = new System.IO.StreamReader(HttpContext.Current.Request.InputStream))
{
sReturn = sr.ReadToEnd();
}

// Web service SOAP request body
if (string.IsNullOrEmpty(sReturn))
{
byte[] b = (byte[])typeof(HttpRequest).InvokeMember("EntityBody", System.Reflection.BindingFlags.Public | System.Reflection.BindingFlags.Instance | System.Reflection.BindingFlags.NonPublic | System.Reflection.BindingFlags.Static | System.Reflection.BindingFlags.GetProperty, null, HttpContext.Current.Request, null);


if (b != null && b.Length > 0)
{
using (System.IO.StreamReader sr = new System.IO.StreamReader(new System.IO.MemoryStream(b), true))
{

sReturn = sr.ReadToEnd();

}

}
else
{
sReturn = "";
}

}

//cut the log to reduce size
//sReturn = sReturn.Substring(0, (sReturn.Length < 200 ? sReturn.Length : 200));

//encrypt sensitive info
//if (sReturn.Contains("&pwd="))
//{
// sReturn = String.Join("&", sReturn.Split('&').Select(p => (p.ToLower().StartsWith("pwd") ? Encryption.Encrypt(p, "PO12345678") : p)).ToArray());
//}

return sReturn;
}
softs
משתמש וותיק
 
הודעות: 282
הצטרף: 22 יוני 2014, 16:43
שלח תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 444 פעמים

חזור אל שיתופיה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: all bots ו 0 אורחים

Fatal: ./cache/ is NOT writable.